JORDMILJØ A/S - Miljømæssige, faglige og økonomisk optimale løsninger ... 

Totalløsninger - En totalløsning giver bygherre den bedste sikkerhed mod uforudsete udgifter ...

Jordhåndtering - Klassificering og rådgivning i forbindelse med bortskaffelse af overskudsjord …

Miljøtilsyn - Tilsyn med jordarbejder og udtagning af renbundsprøver ...

Miljøundersøgelser - For private og offentlige bygherrer ...

Bygningsscreening - Undersøgelser for asbest, bly og PCB før nedrivning af gamle bygninger ...

 

Velkommen til JORDMILJØ A/S

Har du brug for rådgivning i forbindelse med

  • Miljøundersøgelser
  • Geotekniske undersøgelser
  • Forurenet jord
  • Prissætning af jordarbejder
  • Bygningsscreening
  • Nedsivningstest
  • Tæthedsprøvning af tanke
  • Miljøaudits

                                så er du kommet til den rette hjemmeside

Vi er et rådgivende ingeniørfirma med mere end 25 års erfaring inden for miljøområdet.

Du kan læse videre her på siderne eller ring på 35 82 04 02.

 


 

           WWF_Erhverv_2017.png    oct_en_large._Familier_med_krftramte_brn._2014_2015.png