TANKTEST A/S

  • Er specialister i miljørigtig kontrol af tankanlæg til brændstof og kemikalier 
  • Er specialister i vandbesparende rensningsanlæg til bilvaskehaller 
  • Indvendig inspektion og godstykkelsesmåling af brændstof- og kemikalietanke 
  • Vakuumtæthedsprøvning med ultralyd af brændstof- og kemikalietanke og af deres rørtilslutninger 
  • Produkt- og tankkontrol, kontrol for vandindhold, bakteriebelægninger og slam i dieseltanke, biodiesel og øvrige brændstoftanke Vandbesparende rensningsanlæg til 
  • Trykprøvning af olieudskillere Indvendig inspektion af tanke uden mand i tank